Hasar Onarım Merkezi

Hasar onarım merkezi, çeşitli araç tamir hizmetlerinin bir arada olduğu bir merkezdir. Araçların yaşadıkları problemler neticesi ile sahip oldukları hasarların giderilmesi noktasında, hasar onarım merkezi ön plana çıkmaktadır. Hasar onarım merkezi, kaliteli bir hizmet sunar ve teknik olarak onarım faaliyetlerinde bulunur. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken Aks onarımı, Travers onarımı ve Jant onarımı gibi işlemlerde bulunur. Bu noktada Hasar onarım merkezi, orijinalliğin bozulmamasına özen gösterilmesi adına bir değişimden daha çok onarım yoluna gitmeyi tercih etmektedir.

Aks Onarımı

Aks, eğilme geriliminden etkilenen ve güç aktarımı içerisinde yer almayan bir araç destekleme elemanıdır. Makine veya tekerleklerin disk çarklarını desteklemek için kullanılır. Bu desteklemeyi miller ile sağlamaktadır. Sağ ve sol olmak üzere iki sayıda mevcut olan aksler; yarım serbest, tam serbest ve üç çeyrek serbest aks olmak üzere üçe ayrılır. Aşırı yük, rulmanın zarar görmesi, deforme olması ve darbelere maruz kalmak gibi nedenlerden dolayı aksler zarar görebilmektedir. Bu noktada hasar onarım merkezi, aracın yük taşıma unsurunu oluşturması ve güvenliğin sağlanmasına da katkı vermesi gibi açılarından dolayı önem arz eden aksler için onarım hizmeti vermektedir.

Travers Onarımı

Traversler, aracın ön bölümünde bulunan parçaların sabit bir şekilde yer almasını sağlamaktadır. Motor alt beşiği olarak da tanımlanan traversler, sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılma özelliği taşımaktadır. Araçlarda ön ve arkada olmak üzere iki adet olarak yer alır ve şaselere tutturulmaktadır. Traversler, bir yönden aracın belirli parçalarının korunması ve bir arada yer alması bakımından sorumluluk alması yönü ile açıklanmaktadır. Araçların çok uzun bir zaman dilimi içerisinde kullanılmış olması, oksitlenmelerin meydana gelmesi ve çok büyük darbelerin yaşanması gibi unsurlardan dolayı traversler zarar görebilmektedir. Çok sık bir şekilde yaşanmaması ile beraber belirli durumlar itibariyle traverslerde onarımının sağlanması gerekmektedir. Hasar onarım merkezi, travers onarımı gibi önem arz eden onarım hizmetleri vermektedir.